Thumbnail pagina

Jeugdsportfonds 2017

Klik hier voor het reglement 2017
Klik hier voor het aanvraagformulier 2017

Klik hier voor de inhoud van het bewijsdossier 2017

Klik hier voor de presentatie

Op dinsdagavond 7 maart werd het startschot gegeven van het jeugdsportfonds 2017. Naast de voorstelling van het nieuwe reglement en de cijfers van afgelopen jaar werden er ook aandachtspunten meegegeven vanuit de VVG aangaande de VVG Kids trainingen en Regionale trainingen. Deze aandachtspunten werden naar voor gebracht door VVG coaches Ellen Smets en George Mackechnie, beiden eindverantwoordelijk voor de kids trainingen en regionale trainingen. Er werd ook aandacht besteed aan de analyse van Stephanie Goetgebuer, In het kader van het behalen van haar Bachelordiploma Sportmanagement aan de Vives Hogeschool in Brugge maakt zij “Een vergelijkende studie tussen de VVG en AFG-clubs op het vlak van jeugdsportbeleid”. Na een grondige gegevens analyse (2008-2016) waar zij zich baseerde op de wedstrijdresultaten Junior Tour, Federal Tour , Interclubs Junioren en diverse nationale Rankings blijkt duidelijk dat de AFG-spelers op jongere leeftijd beter presteren dan de VVG-spelers. Vanaf de leeftijdscategorie U16 en U18 krijgen we echter een kantelpunt. Deze analyse gaf zij aan de meer dan 50 aanwezigen op de infovergadering Jeugdsportfonds 2017.Na de meeting werd er een enquête rondgestuurd naar de clubs voor het onderzoeken van de trend die naar voorkwam in Stephanie haar analyse alsook de eventuele verschillen in het gevoerde jeugdsportbeleid binnen AFG en VVG Clubs.

Tijdens de voorzittersvergadering van woensdag 22 november werden de labels 2017 uitgereikt.

22 clubs behaalden het Rabit of promo label, 13 het Birdie of kindvriendelijke label en 3 het eagle of topjeugd label. 31 clubs in totaal kregen financiële ondersteuning. Een belangrijke vermelding gaat naar Ieper Open ! Zij behaalden, als enige club in Vlaanderen, al elk jaar ononderbroken het Birdie label, een topprestatie. Ontdek alle clubs hier.

Rabbit Label (22 clubs):

Antwerp Golfschool - G.C. Beveren - Brasschaat Open G.&C.C. - Rinkven G.C. - Ternesse G.&C.C. - Flanders Nippon G.&B.C. Hasselt – Golfforum - G.C. Nuclea - Spiegelven Golf - G.C. Witbos - Brabantse Golf - G.C. Kampenhout - Keerbergen G.C. - Winge G.&C.C. - G.C. De Wijnvelden - Golfschool Gent - Ieper Open Golf - G.&C.C. Oudenaarde - Golf Puyenbroeck - Waregem Golf - Koksijde Golf Ter Hille - Golfcentrum Puurs Breendonk

Birdie Label (13 clubs):

Damme G.&C.C. - Golfschool Gent - Ieper Open Golf - G.&C.C. De Palingbeek - Golf Puyenbroeck - Waregem Golf - Koksijde Golf Ter Hille - Brabantse Golf - G.C. Kampenhout - Keerbergen G.C. - Winge G.&C.C. - Rinkven G.C. - Ternesse G.&C.C.

Eagle Label (3 clubs):

Waregem Golf - Keerbergen G.C. - Rinkven G.C.

Financiële Ondersteuning (7 clubs): G.C. De Kluizen – Westgolf - Brussels Droh!me G.C. - Kempense G.C. - Millennium Golf - Royal Antwerp G.C. - The National