Thumbnail pagina

Overboarder

College/University Golf in USA

Voor een jonge Belgische golfspeler/golfspeelster is het vaak de ideale oplossing om in een Amerikaanse universiteit te belanden met behulp van een studiebeurs. Hierdoor kan men zijn lievelingssport blijven beoefenen terwijl je mooie toekomstperspectieven opbouwt. Nochtans is het proces om zich bij zulke universiteit aan te sluiten langdurig, maar bovenal zeer ingewikkeld. Onlangs is er een vennootschap in ons land opgericht door Benoît Matival en Dennis Mertens die je door dit hele avontuur heen helpen en beurzen verzilveren op basis van jouw profiel.

Deze twee jonge ondernemers zijn geen onbekenden in het tennismilieu. Dennis behoorde tot de 100 beste juniores van de wereld wanneer hij besloot om naar Amerika te trekken om collegetennis te spelen voor een Amerikaanse universiteit nadat hij een mooie studiebeurs had aangeboden gekregen. Na zijn studies in Amerika, behaalde Dennis hier in België nog een advanced master in management aan het UAMS en behoort al enkele jaren tot de top 3 van het nationale tennis.

Benoit daarentegen moest zijn tenniscarrière laten vermits hij in België handelsingenieur begon te studeren. Terwijl hij in Amerika nog een MBA behaalde bovenop zijn Belgische studies raakte hij terug in contact met Dennis. Beide heren concludeerden dat ze allebei goede studies achter de rug hadden, maar dat Benoit het tennis heeft moeten laten vermits dit niet te combineren was met universitaire studies in België. Wanneer Dennis hem vertelde over zijn Amerikaanse avonturen, realiseerde Benoit al snel dat hij heel wat gemist had. Daarmee besloten deze jonge ondernemers dat ze de kansen die Dennis had gekregen wilden bekend maken in België zodat onze jonge Belgische atleten op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die zich in deze kleine wereld voordoen. Ze richtten een vennootschap op, genaamd OverBoarder, gespecialiseerd om jonge atleten hun studies met hun sport op topniveau te combineren met behulp van studiebeurzen die tot $60,000 per jaar kunnen bedragen.

OverBoarder vergemakkelijkt de zware en ingewikkelde methodes die zelfs de moedigste kandidaten kunnen ontmoedigen. Zij beperken zich er niet toe om een beurs te onderhandelen, maar verlenen eveneens alle hulp om de visa en andere administratieve documenten zoals verzekeringen, vliegtuigtickets, de huisvestingen te verkrijgen op de campus, enz. OverBoarder gaat specifieke universiteiten uitkiezen die in lijn zijn met uw wens over het niveau van studie, het niveau van sport, geografische ligging,… Voor het verkrijgen van de beurs zelf, onderhandelt OverBoarder met de universiteiten, stelt evaluaties voor de taal- en wiskundetests voor, maakt een video van de atleet in actie en stelt deze film vervolgens ter beschikking van de geïnteresseerde coaches.

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan deze service. OverBoarder factureert het geheel van zijn begeleiding aan 2.790 euro. Het bedrag is niet klein maar wanneer men het met de studiekosten aan een universiteit vergelijkt die tot $40.000 per jaar kunnen stijgen, wordt zijn belang relatiever. Naargelang het niveau van de atleet, zal de student een studiebeurs kunnen verkrijgen die hem zal toelaten om een hele reeks kosten (studiekosten, huisvesting, voedsel, sportuitrusting, enz) te beperken of zelfs te schrappen.

Als universitaire studies u interesseren en wanneer u over een zeker niveau in golf, hockey, tennis, atletiek, voetbal, zwemmen, cross country, gymnastiek, volleybal,…beschikt, neem dan een kijkje op www.overboarder.com of bel 0478/41.00.72 Je kan dan een afspraak met hen maken om uw wensen en mogelijkheden te bespreken.

Ga terug naar Top Amateur spelers