Thumbnail pagina

Topsportstatuut

15

Om te kunnen inschrijven in de topsportschool dienen de leerlingen over een topsportstatuut te beschikken dat hen wordt toegekend door een selectiecommissie waarin vertegenwoordigers zetelen van de betrokken sportfederatie (GV), het Sport Vlaanderen en het Boic.
Behalve prestatiegebonden selectiecriteria (o.a. hcp, resultaten, selecties) wordt er ook rekening gehouden met de motivatie, ingesteldheid, inzet en ambitie van de sporter.

Ga terug naar GV topsportschool

Klik hier voor de Selectiecriteria GV Topsportschool 2023-2024