Thumbnail pagina
Met steun van

Sport met grenzen

Untitled design 5 min

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen. Alle SPORT MET GRENZEN instrumenten helpen je daarbij op weg!

  • Sport met grenzen vlaggensysteem (instrument om bewust te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de sector)
  • Sport met grenzen beleidsinitiatieven (een brochure die sportorganisaties op weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag
    • Meldpunt grensoverschrijdend gedrag geeft meer informatie over bestaande kanalen.

    Wil je hier graag wat meer informatie over:www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen