Wegens de huidige maatregelen betreffende Covid-19 is het Golf Vlaanderen kantoor gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Alle collega's zijn te bereiken via hun e-mailadres of via info@golfvlaanderen.be
Ik heb dit bericht gelezen
Thumbnail pagina

GV Junior Golf Map

Klik op de onderstaande links om een kijkje te nemen in de GV Junior Golf Map. Deze richtlijnen geven advies en tips voor de opmaak van een jeugdbeleidsplan in de club. Daarnaast geeft het de rode draad weer in de opvolging van onze golfende jeugd, van niet golfer tot pro.

Bijlage

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ga terug naar overzicht Jeugdsportfonds